ขั้นตอนการรายงานออนไลน์ ปี 2564

ตัวอย่าง ฟอร์มการรายงานตัวออนไลน์


***ไฟล์หลักฐานที่ต้องเตรียม กรณีรายงานตัวออนไลน์ ดังนี้
  • 1.ไฟล์รูปสลิป การส่งเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อยืนยันการส่ง
  • 2.หากส่งหลักฐานที่โรงเรียนด้วยตนเอง ไม่ต้องแนบสลิป